Dry needling voor paarden - behandeling en begeleiding van sport-paarden
 
Wanneer en bij welke klachten kan dry needling uw paard helpen?

triggerpoint brachiocephalicus
triggerpoint brachiocephalicus
triggerpoint in de brachiocephalicus kan klachten en referred pain geven in de hals, problemen met de lengte buiging en problemen met de aanleuning.
 * Dry needling bij paarden is een  
   uitstekende
    behandelmethode voor de 
    begeleiding en behandeling van 
   spierproblemen bij paarden.

 * Bij rijtechnische problemen zoals
   problemen met de lengtebuiging, 
   nageeflijkheid, ondertreden,   
   sluiten, etc. 

 * Behandeling van spierpijn en
   spierblessures.
 
 * Behandeling van rug-en bekkenklachten.
 
 * Bij bewegingsbeperking en/of stijfheid.
 
 * Verminderde kracht van een spier.
 
 * Pijnklachten en pijnontwijkend gedrag. 
 
 * Bij paarden die onregelmatig lopen als
   gevolg van een spierprobleem. 

* Bij spierblessures als gevolg van een trauma, 
  vastliggen of als gevolg van compensatie gedrag 
  na een operatie.
 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint